0

EBC BỐ THẮNG SAU HONDA CB1000 (11+)

Mã sản phẩm: FA488HH
1,000,000₫

PHÙ HỢP CHO CÁC MẪU XEHonda VFR800F Interceptor 2014 - 2015Honda VFR800FD Interceptor DLX 2014 - 2015Honda VFR800FD Interceptor DLXHonda VFR1200F DCT 2010 - 2013Honda CB1000R 2011 - 2014Honda VFR1200F 2010 - 2013

Loại

PHÙ HỢP CHO CÁC MẪU XE

Honda VFR800F Interceptor 2014 - 2015
Honda VFR800FD Interceptor DLX 2014 - 2015
Honda VFR800FD Interceptor DLX
Honda VFR1200F DCT 2010 - 2013
Honda CB1000R 2011 - 2014
Honda VFR1200F 2010 - 2013

Sản phẩm khuyến mãi