0

EBC BỐ THẮNG SAU BMW S1000XR (15-18), R Nine T (14-18), R NINE T SCRAMBLER (16-18), R NINE T CAFÉ, URBAN (16-18), R1200 GS Adventure 2011

Mã sản phẩm: FA363HH
750,000₫

PHÙ HỢP CHO CÁC MẪU XEBMW R1200RS 2015BMW R1200R Classic 2011 - 2012BMW K1300S HP 2009 - 2013BMW R Nine T 2014 - 2016BMW K1300GT 2009 - 2011BMW K1300S 2009 - 2015BMW R1200GS 2004 - 2013BMW R1200GS Adventure 2006 - 2013BMW R1200R 2007 - 2015BMW R1200RT 2005 - 2013BMW HP2...

Loại

PHÙ HỢP CHO CÁC MẪU XE

BMW R1200RS 2015
BMW R1200R Classic 2011 - 2012
BMW K1300S HP 2009 - 2013
BMW R Nine T 2014 - 2016
BMW K1300GT 2009 - 2011
BMW K1300S 2009 - 2015
BMW R1200GS 2004 - 2013
BMW R1200GS Adventure 2006 - 2013
BMW R1200R 2007 - 2015
BMW R1200RT 2005 - 2013
BMW HP2 Enduro 2006 - 2007

Sản phẩm khuyến mãi