0

DUCABIKE PAD TRỢ LỰC OHLINS DUCATI SUPERBIKE

Mã sản phẩm: COS01A
2,070,000₫

PHÙ HỢP CHO CÁC MẪU XEDUCATI HYPER 1100DUCATI HYPER 821DUCATI HYPER 959DUCATI MONSTER 796DUCATI MONSTER 1100DUCATI MONSTER 797DUCATI MONSTER 821 DUCATI MONSTER 1200DUCATI SCRAMBLERDUCATI MULTISTRADA 10-14DUCATI MULTISTRADA 2015

Màu sắc

PHÙ HỢP CHO CÁC MẪU XE

DUCATI HYPER 1100
DUCATI HYPER 821
DUCATI HYPER 959
DUCATI MONSTER 796
DUCATI MONSTER 1100
DUCATI MONSTER 797
DUCATI MONSTER 821
DUCATI MONSTER 1200
DUCATI SCRAMBLER
DUCATI MULTISTRADA 10-14
DUCATI MULTISTRADA 2015

Sản phẩm khuyến mãi