0

CNC TRỢ CÔN LOGO Ø30 PANIGALE

Mã sản phẩm: AF293R
4,470,000₫

PHÙ HỢP CHO CÁC MẪU XEDucati 899 PanigaleDucati 959 PanigaleDucati 1199 PanigaleDucati 1199 Panigale SDucati 1199 Panigale S TricoloreDucati 1199 Panigale RDucati 1199 SuperleggeraDucati 1299 PanigaleDucati 1299 Panigale S

Màu sắc

PHÙ HỢP CHO CÁC MẪU XE

Ducati 899 Panigale
Ducati 959 Panigale
Ducati 1199 Panigale
Ducati 1199 Panigale S
Ducati 1199 Panigale S Tricolore
Ducati 1199 Panigale R
Ducati 1199 Superleggera
Ducati 1299 Panigale
Ducati 1299 Panigale S

Sản phẩm khuyến mãi