0

CNC ỐC CHẢNG BA DUCATI PANIGALE

Mã sản phẩm: GH354R
1,500,000₫

PHÙ HỢP CHO CÁC MẪU XESBK 1199 Panigale 2012-14SBK 1199 Panigale R 2013-17SBK 1199 Panigale S 2012-14SBK 1299 Panigale 2015-17SBK 1299 Panigale S 2015-17SBK 899 Panigale 2013-15SBK 959 Panigale 2016-17

Màu sắc

PHÙ HỢP CHO CÁC MẪU XE

SBK 1199 Panigale 2012-14
SBK 1199 Panigale R 2013-17
SBK 1199 Panigale S 2012-14
SBK 1299 Panigale 2015-17
SBK 1299 Panigale S 2015-17
SBK 899 Panigale 2013-15
SBK 959 Panigale 2016-17

Sản phẩm khuyến mãi