0

CNC LÓC NỒI KÍNH PANIGALE 959/1199/1299

Mã sản phẩm: CA200R
5,370,000₫

PHÙ HỢP CHO CÁC MẪU XESBK 1199 Panigale 2012-14SBK 1199 Panigale R 2013-17SBK 1199 Panigale S 2012-14SBK 1199 Panigale Superleggera 2014SBK 1299 Panigale 2015-17SBK 1299 Panigale S 2015-17SBK 959 Panigale 2016-17

Màu sắc

PHÙ HỢP CHO CÁC MẪU XE

SBK 1199 Panigale 2012-14
SBK 1199 Panigale R 2013-17
SBK 1199 Panigale S 2012-14
SBK 1199 Panigale Superleggera 2014
SBK 1299 Panigale 2015-17
SBK 1299 Panigale S 2015-17
SBK 959 Panigale 2016-17

Sản phẩm khuyến mãi