0

CNC NẮP XĂNG ''FAST OPEN'' MV AGUSTA

Mã sản phẩm: TS325R
3,150,000₫

PHÙ HỢP CHO CÁC MẪU XEKTM 950Brutale 675 2012-15Brutale 800 2012-15Brutale 800 2016Dragster 800 2012-16Dragster 800 RR 2014-16F3 675 / 800 2012-16Rivale 800 2014-16Stradale 800 2015Turismo Veloce 800 2015-16Daytona R 675 2010-2012Daytona R 675 ABS 2009-2011Speed Triple 1050 2011-2013Speed Triple 1050 2005-2011Street Triple 2007-2012Street Triple 2013Street Triple R 2009-2012Street Triple...

Màu sắc

PHÙ HỢP CHO CÁC MẪU XE

KTM 950

Brutale 675 2012-15
Brutale 800 2012-15
Brutale 800 2016
Dragster 800 2012-16
Dragster 800 RR 2014-16
F3 675 / 800 2012-16
Rivale 800 2014-16
Stradale 800 2015
Turismo Veloce 800 2015-16

Daytona R 675 2010-2012
Daytona R 675 ABS 2009-2011
Speed Triple 1050 2011-2013
Speed Triple 1050 2005-2011
Street Triple 2007-2012
Street Triple 2013
Street Triple R 2009-2012
Street Triple R ABS 2012-2014

Sản phẩm khuyến mãi