0

EBC BỐ THẮNG TRƯỚC HONDA CB1000 NON ABS / CBR1000 (09+)

Mã sản phẩm: FA390HH
750,000₫

PHÙ HỢP CHO CÁC MẪU XEHonda VFR800F Interceptor 2014 - 2015Honda VFR800FD Interceptor DLX 2014 - 2015Honda CB1000R 2011 - 2014Honda CBR1000RR 2004 - 2015Honda CBR1000RR ABS 2009 - 2015Honda CBR600RR 2005 - 2015Honda CBR600RA ABS 2009 - 2015

Loại

PHÙ HỢP CHO CÁC MẪU XE

Honda VFR800F Interceptor 2014 - 2015
Honda VFR800FD Interceptor DLX 2014 - 2015
Honda CB1000R 2011 - 2014
Honda CBR1000RR 2004 - 2015
Honda CBR1000RR ABS 2009 - 2015
Honda CBR600RR 2005 - 2015
Honda CBR600RA ABS 2009 - 2015

Sản phẩm khuyến mãi